اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

وبلاگ من

دلنوشته ۱۹

دلنوشته   انسان اکنون گویی از یک صدای طولانی خسته شده و من قصد دارم سخنی تازه بگویم تا دو جهان تازه شود.بیایید یک بار دیگر ملتمسانه عشق بورزیم.جهان جز چند روزی بیش نیست.

ادامه مطلب

دلنوشته ۲۰

دلنوشته   سینه ام صحنه پرواز مرغیست می پرد نه زیاد.سینه ام آواز دلی غمگین است ،می خواند آرام.سینه ام اشک ساده ای است ،می لغزد در خفی.سینه ام دو در دارد ،یکی رو به

ادامه مطلب

دلنوشته ۲۱

این روزها فوران می کنم.شب امروز می میرم.دلم برای خدا تنگ است.کاش می شد دوباره بی دغدغه ببینمش.یک بار دیگر با خدا خداحافظی کنم.به اکنون بیایم واز او کافی شوم.من تنهاترین هوس بازم که مانده

ادامه مطلب

دلنوشته ۲۲

روزهای سخت و طاقت فرسایی را می گذرانم. از این که نفس می کشم به قدری در عذابم که از مرگ زود هنگام نه.با اینکه مرگ را کسی مرزی تعیین نکرده ولی خوب آن است

ادامه مطلب

دلنوشته

    قصد دارم به جایی بروم که بتوانم آزادانه تمرین آزادی کنم.از هر چیز .هر چیزی که بوی تعلق می دهد.از خویش ، از دیگران ،از خدا،از خدا،از لباس ،از پست ترین احساس ها

ادامه مطلب

نامه ای برای بشریت

می دونید یه جورایی خسته ام.واقعا نمی دونم از چی ،چطور.احساس بلاتکلیفی می کنم.نه برای این روزها.کلا  احساس می کنم ما توی این جهان بلاتکلیفیم.می خوریم ،می خوابیم ،می خندیم،میگیم ، جورابمون را می شوریم

ادامه مطلب

نوشته ای کوتاه از مصطفی

ادامه مطلب