اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

وبلاگ من

دلنوشته۱۰

خدایا وقتی من رو خلق می کردی هیچ می دونستی این بنده ات یک روزی می آید برای خودت نامه می فرستد.اصلا اینرو می دونستی خیلی از بنده هایت تو را خیلی دوست دارند.

ادامه مطلب

دلنوشته ۹

آهای ای خدا ،آهای ای عزیز،آهای ای آخرین نقطه ی امید ،آهای ای زاویه 360 درجه هستی.آهای خدا خدا خدا خدا خدا ،دل نرم و پر اشتیاقم دارد می میرد.دیگر به نفس نفس افتاده، آهای...

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۱

می خواستم چیزی بنویسم که هم تو خوشت بیاید و هم من.نمی دانستم یا نمی توانستم آن را بنویسم.پس نمی نویسم تا زیبایی آن با تمام معنایش در قلبم و اعماق روحم باقی بماند.چرا که

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۲

دلنوشته   خدای خیلی خوب من تو معشوقترین موجودی و افسوس که من عاشق ترین نیستم.تو می توانی اما من نمی توانم.خدا جان ،تو نقص زیادی داری وچون از جهنم تو می ترسند هیچ کس

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۳

دلنوشته   از کنار این ها می گذرم.بله این ها را می شناسم.این ها همان انسان ها هستند.چه بوی خوبی دارند.به نظرم انسان بودن برای یک زندگی خوب و خیلی خوب کافی است.

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۴

دلنوشته   باز این روح بیگانه ام ساسیمه شد و اکنون من ناپدید شدم. آه ای خدای آزار بیا و تنم را در شکنجه ترین ناخود آگاه بکشان.دوست دارم دردمند شوم.آه روحم را گونه آرام

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۵

اکنون که دیوانگی به سراغم آمده سخت ایستادگی می کنم تا به تمام دیوانه ها درس خودسازی بیاموزم.شاخه های بید هنوز می لرزند ومن در حال فروپاشی ام.اما می ایستم ،با خداوند می ایستم،با دلتنگی

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۶

دلنوشته   خدایا امروز که این را می نویسم ،خیلی دلتنگم.دلم تنگ آینده ای شده که مثل یک خاطره همیشه در ذهنم مرور می کنم و جالب آن که همیشه آینده مثل خاطره های آدم

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۷

دلنوشته   مشکل آن جاست که من دون نیازم.آن قدر که فراموش کرده ام آدمی می تواند اندکی جا افتاده تر از حیوانات و گیاهان باشد.

ادامه مطلب

دلنوشته ۱۸

دلنوشته   معلم حرف مفت می زند و من گوش به حرف گنجشک ها می دهم.می گویند زندگی زیباست.زیباتر از زیبا بودن.

ادامه مطلب