اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۵

 

خدایا مانند بچه ای که مادرش را گم کرده تورا در این روزهای تکراری گم کرده ام. مرا دریاب.

نوشتن دیدگاه