اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته

من که آرام بودم و بی صدا و بی دردسر.ناگهان طعم شیرینی در پرپر خاطره های پر از شقایق ،زبانم را به بازی گرفت.چه طعم شیرینی دارد و چه طعم آشنایی؛عشق.

نوشتن دیدگاه