اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۳

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

شبها سنگین شده اند.من جای جای خانه را وارسی کرده و دیدم.همه جای خانه را به یاد تو بودم.این یک رکورد عاشقانه است و از خدا ممنونم که جای جای خانه را برای این که به یاد تو باشم خلق کرده است.

نوشتن دیدگاه