اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۴

امشب دلم برای همه تنگ است.گویا همه آدم هایی که قبلا دیدم همه با من جان بودند.حس غریبی است و توصیفش فقط با دیدن اشک هایم میسر است.فقط با دیدن اشک هایم میسر است.

نوشتن دیدگاه