اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۲

دلم به حال پدرم می سوزد.پدر بسیار مهربانم.من پسر گستاخ و ناخلفی برای او هستم و این را خوب می داند ولی باز پیگیر کارهای من است ،که حتی در ناخلفی و گستاخی ام نیز مبادا که شکست بخورم.واقعا نمی دانم مهر و محبت پدر و مادر کجا پایانی دارد.

نوشتن دیدگاه