اندیشه اش را زندگی کرد و زندگی اش را نوشت

مصطفی خواسته

نویسنده و کارگردان

دانلود کتاب دور

دلنوشته ۱

وقتی به ثانیه شمار ساعت خیره می شوم ،معنای پایان را در دریایی از ابهام غرق می بینم که آیا مرگ پایان است یا آغاز؟

نوشتن دیدگاه